Ta Seljord i bruk – frå ungdom til ungdom

- eit prosjekt av og med 9. klasse ved Seljord ungdomsskule skuleåret 2012/13

Heimeside bilete.JPG
Forfattarar og prosjektlærarar

Kjære lesar!


Denne wikien du nå har klikka deg inn på, er ein del av Seljord ungdomsskule sitt tre-årige nynorskprosjekt. Målet med prosjektet har vore å skrive nynorsk og få høgare digital kompetanse. Språk heng saman med identitet, derfor landa vi på å la ungdommane få presentere bygda si og kva bygda har å tilby ungdom.

Målgruppa vår er ungdommar som skal besøke eller flytte til Seljord, men sida kan også vere nyttig for dei som allereie bur her.

Wikien blei til i løpet av ei prosjektveke. På førehand hadde elevane hatt kurs i fotografering, marknadsføring, lay-out og logoutforming. Alle elevane deltok i ein logokonkurranse og øvst i venstre hjørnet ser du vinnarlogoen. Her ser du resultatet av prosjektarbeidet, og vi håpar du har glede av sida!

Helsing
prosjektlærarane
Navigasjonsknapp forover.png