Kyrkja og området rundt


Kirke.jpg
Kyrkja sett fra utsida

Seljord kyrkje har mange forteljingar og myter. Det er ei gamal kyrkje som ble ferdigbygd på 1100 talet. Den blei bygd som ei katolsk kyrkje, men har seinare blitt ei luthersk kyrkje etter reformasjonen. Det er mange gamle ting i kyrkja. Noko av det du kan finne i kyrkja er altertavle, klokker, maleriar, sjølve kyrkja og innrisningar.


Altertavle.jpg
Altertavla

Altertavla er sett på som veldig verdifull blant kristne i Noreg, og det er den største attraksjonen i kyrkja. Då ein oppdaga altertavla under restaureringen, var den målt kvit med eit svart kors på. Dette syntes riksantikvaren ikkje var særleg fint, og begynte å skrape målinga bort. Då fann dei eit årstal, 1588, som dei trur er året då altertavla vart laga. Denne altertavla er ein av dei eldste altertavlene i heile Noreg

Jon Svartdal.jpg
Jon Svartdal

Me fekk snakke litt med Jon Svartdal, som er kyrkjeverge:


- KOR HAR DU HØRT ALLE HISTORIENE FRÅ?
"Eg fekk høyre ein del historier frå Sigurd Telnes. Han har veldig greie på dette med kyrkja. Han kan mykje om restaureringa. Det er også noen andre stader eg har lært frå, t.d. kor gammalt tårnet var. Det er ikkje så lenge sida, så det er ny informasjon. Eg fekk også noko informasjon frå historikarar i Seljord. Ein finn eigentleg ikkje så veldig mykje informasjon frå kyrkjebøker o.l."


Kirke indre.jpg
Kyrkja sett fra innsidenNavigasjonsknapp - heim.gifNavigasjonsknapp forover.png Navigasjonsknapp - tilbake.png