Skiparkar


16186_513523848704133_830332061_n.jpg
Blengsdalen

Blengsdalen er ein liten snowboard-/skipark. Nokon
pleier å vera oppe på kveldane faste dagar. hopp og rails. Det er ein fin park til å lære seg til å stå på snowboard/ski, men heisen kan vere litt vanskeleg i starten, men etter litt øving sit den som smurt. Er bra å kjøre utafor løypa også. Må bare gå litt.

rsz_1blengs2.jpg
Hopp i Blengsdalen

Det pleier ikkje å vera så mange der men me håpar på at det kjem fleire. Har blitt store forskjellar frå til dei kom, til nå som dei har blitt betre. Også er det billig 30-40 kr per kveld! Blengsdalen er sponsa av Flatdal idrettslag. Mannen som står bak Blengsdalen er Trygve Barstad, det er han som eig Blengsdalen. Men det blir drive av fleire frivillige. Hopp kan til og med du vere med på å bestemme, og lage. Når bakken er oppe, pleier det å vera bra preppa og det meste er klart. Det har vore forskjellige hopp og rails dei siste åra, så det pleier ikkje å vera likt.Raudkleiv

Raudkleiv er ein skiaktivitetspark. Parken er laga for langrenn, skihopp, alpint, snowboard, aking og mange andre vinter aktivitetar. Bakkane ved Raudkleiv er oppkjørte løyper, for beste kjørekomfort. Og får å sjå på seine kveldar har Raudkleiv innlagt lys. Dessverre er det ikkje enda lys i bakkane, det er heller ikkje noko heis, men det skal komme . Raudkleiv eigaren er familien Kvalem og Seljord kommune.


rudkleiv.JPG
På Raukleiv


Kvifor Raudkliev? Plassen der Raudkleiv er nå i dag
var ubrukt skogareal før. Kommunen tenkte at den
må ha eit skianlegg nærmare Seljord sentrum
enn Blengsdalen som ligg i Flatdal. Derfor starta
ein med å lage ein stor, open plass.

Ein måtte hogge ned nokon trær. Sidan plassen var veldig open frå før. Etter at ein var ferdig med å lage plassen, begynte ein å kjøre løyper om vinteren.

Navigasjonsknapp forover.pngNavigasjonsknapp - tilbake.png
Navigasjonsknapp - heim.gif