Sport

I Seljord er det mange organiserte aktivitetar for ungdom, f.eks. idrett, ridning, og eit treningssenter der mange av ungdommane oppheld seg. Idrettslaget arrangerer både dugnader, og andre tiltak for å få det til å gå. Det blir også arrangert cupar, stemne, kampar og andre arrangementer til dei forskjellige sportane og aktivitetane her i Seljord. Her i Seljord er det idrett for alle aldrar og mykje forskjellig å velje mellom. Om du likar å ri er det mange fine moglegheitar for det, og er du glad i idrett som fotball og håndball har me også det.

Du kan gå inn på sidene nedanfor for meir informasjon:


- Idrettslaget

- Sterke-Nils-Senteret

- Hest
Navigasjonsknapp - heim.gif Navigasjonsknapp forover.pngNavigasjonsknapp - tilbake.png