Blengsdalen

Blengstalen er ein liten snowboard/ski park. Med nokon hopp og rails. Det er ein fin park til å lære seg til å stå på snowboard/ski, men heisen kan vere litt vanskelig i starten, men etter litt øving sitter den som smurt. Er bra og kjøre utafor løypa også. Må bare gå litt. Det pleier og vera oppe på kveldane faste dagar. Det pleier ikkje og vera så mange der men håpar på at det kjem fleire. Har blitt store forskjellar frå til dei kom, til nå som dei har blitt betre. Også er det billig 30-40 kr per kveld! Blengstalen er sponsa av Flatdal idrettslag. Mannen som står bak blengstalen er Trygve Barstad, er han som eiger blengstalen. Men det blir drive av fleire frivillige. Hopp kan til og med du vere med på å bestemme, og lage. Når bakken er oppe pleier det og vera bra preppa og det meste er klart. Har vert forskjellige hopp og rails dei siste åra. Så pleier ikkje og vera likt.


16186_513523848704133_830332061_n.jpgblengs2.jpg

Raudkliev

Raudkleiv er ein vinter ski aktivitets park. Parken er lagd for langrenn, skihopp, alpint, snowboard, aking og mange andre vinter aktivitetar. Bakkane ved raudkleiv er opp kjørte løyper, for beste kjøre komfort. Og får og sjå om seine kveldar har raudkleiv innlagt lys. Dessverre er de ikkje enda lys i bakkane, de er heller ikkje noko heis, men det skal komme J. Raudkleiv eigaren er familien Kvalem og Seljord kommune.

Kvifor raudkliev? Plassen der raudkleiv er nå i dag var ubrukt skog areal før. Kommunen tenkte at det må ha eit ski anlegg nærmare Seljord sentrum, enn blengsdalen som ligger i Flatdal. Derfor starta man med å lage ein stor open plass. Man måtte hogge ned nokon trær. Sidan plassen var veldig open frå før. Etter at man var ferdig med å lage plassen, begynte man og kjøre løyper om vinteren.