Ridemoglegheitar

Skal du flytte, men har hest? Det gjer ingenting! Her i Seljord er det fleire stallar der du kan få stallplass. Og i Seljord er det også mange fine ridemoglegheiter.

fasd.jpgHer i Seljord har vi eit ridesenter som heiter Aaros. Det har vore sidan 1995, der er Gitte Høgetveit instruktør. Der er det 20 hestar som blir bruka som privathestar, konkurransehestar og rideskulehestar. Det blir også arrangert rideskule, klubbstemne, juleshow, avslutningar, kurs og leirar. I helgene er det også moglegheit til å låne ein hest på ridesenteret. Aldersgrensa for å vere med på dei ulike arrangementa er 6 år og oppover.
Aaros ligg i Seljord, på veg mot Flatdal.

Vi har også ein privatstall i Seljord der det er plass til 6 hestar. Denne stallen ligg veldig sentralt, i utkanten av sentrum.
Elles er det også fleire stallar ein kan spørje om stallplass på.

I Flatdal er det også ein ridebane der det blir arrangert private stemne av og til.


Instruktør Gitte Høgetveit.

11617_355948217859562_788284606_n.jpg

Navigasjonsknapp - heim.gif Navigasjonsknapp forover.pngNavigasjonsknapp - tilbake.png